Double Trouble


Double, double, toil and trouble
Fire burn and cauldron bubble
Double, double, toil and trouble
Something wicked this way comes!

Eye of newt and toe of frog,
wool of bat and tongue of dog,
Adder's fork and blind-worm's sting,
lizard's leg and owlet's wing

Double, double, toil and trouble
Fire burn and cauldron bubble
Double, double, toil and trouble
Something wicked this way comes!

In the cauldron boil and bake,
fillet of a fenny snake,
scale of dragon, tooth of wolf,
witches mummy, maw and gulf

Double, double, toil and trouble
Fire burn and cauldron bubble
Double, double, toil and trouble
Fire burn and cauldron bubble
Double, double, toil and trouble
Fire burn and cauldron bubble
Something wicked this way comes!Captcha
Widget
Piosenkę Harry Potter Double Trouble przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Double Trouble, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Double Trouble. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harry Potter Double Trouble w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.