Get The Snitch


Harry:
I've got to get the Snitch
I've got to get the Snitch
The game is called Quiditch and I've got to get the Snitch
Flying through the air on a broom
I try my very best to avoid my doom
And in the corner of my eye it will loom, the Snitch
I've got to get the Snitch!
I've got to get the Snitch!
I'm flying 'round the pitch and I've really got an itch
Draco Malfoy's very rich but his mother is a bitch

Draco:
Hey I'll knock you in a ditch and I'll beat ya 'til ya twitch!

Harry:
This will go without a hitch

Ron:
Sometimes I wish I were a witch!

Harry:
I've got to get the SNIIIIIIIIIIII--OOMPH!Captcha
Piosenkę Harry Potter Get The Snitch przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Get The Snitch, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Get The Snitch. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harry Potter Get The Snitch w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.