Basking In The Darkness


BASKING IN THE DARKNESS-why?
A black rose-a dead hand
be of the strong seems i cannot stand
Hiding-fighting
just pretending to ignore it all
nightmares-this fear
of the one who has killed you all
closed eyes-a sealed mind
BASKING IN THE DARKNESS
Why?-Dark voice-my head
Be of the strong seems i have not bled
Concave-your trust
your fears come from evil lust
No way-to erase
the vivid pain that lurks inside
the drab skies-the evil lies
BASKING IN THE DARKNESS
Why?
Reflections of the fresh rain on the concrete
My brains all twisted and my life keeps dying
Dilluted dreams floating in
the gutter once glistening
The ones that don't care
were the only ones listening
BASKING IN THE DARKNESS
Why? BASKING IN THE DARKNESSCaptcha
Piosenkę Hemlock Basking In The Darkness przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Basking In The Darkness, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Basking In The Darkness. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hemlock Basking In The Darkness w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.