Did You


would you say everything you could
do the things that you thought you would
did it ever occur to you that this could be your final day
did you go where you wanted to go
learn about what you wanted to know
did you ever really give something back instead of always taking it

did you find what you're looking for
did you get your foot in the door
can you look at yourself and feel proud of all the things you've done
did you inspire the ones that you knew
make a difference to those who knew you
did you finally figure out what it is that makes us who we are today

don't waste another day
you never know when you'll get one
don't waste another day
to do anything you haven't done

did you always give it your best
is there anything you regret
if you could have another shot at it all would you do it just the same
was it all that you thought it could be
are you the person you thought you would be
or did it feel like you were spinning your wheels instead of moving forward everyday

don't waste another day
you never know when you'll get one
don't waste another day
to do anything you haven't done
don't waste another day
you never know when you'll get one
don't waste another day
to do anything you haven't done

did you
da da da did you
did you
da da da did you

don't waste another day
you never know when you'll get one
don't waste another day
to do anything you haven't done
don't waste another day
you never know when you'll get one
don't waste another day
to do anything you haven't done

did you
da da da did you
did you
da da da did you
did you
da da da did you
did you
da da da did youCaptcha
Widget
Piosenkę Hoobastank Did You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Did You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Did You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hoobastank Did You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.