Break These Chains


By Icehouse
Break These Chains

Iva Davies

so tell me where are you now
now you know the way it feels
was always easy for you
they never let you down before
I saw you turning to go
I saw you walk away from me

I don't have to play your game
I never did belong in here
I don't hear you any more
now you listen to me 'cause I'm
standing on the outside
watching it all come down on you
I've got to break these chains
no you never could hold me down
I've got to break these chains
it doesn't matter to me
now I can leave it all behind
well it's the anger in me
you put the anger in me
and I remember a time
you know it's not so long ago

was always on the other side
and I knew there must be more
hearing all your empty words
your promises but now
I'm standing on the outside
watching it all come down on you
I've got to break these chains
no you never could hold me down
I've got to break these chains
I've got to break these chains
so tell me where are you now
now you know the way it feels
was always easy for you
they never let you down before
I saw you turning to go
I saw you walk away from me

was always on the other side
and I knew there must be more
hearing all your empty words
your promises but now
I'm standing on the outside
watching it all come down on you
I've got to break these chains
no you never could hold me down
break these chains
I've got to break these chains
no you never could hold me down
break these chains
I've got to break these chains
oh these chains
no you never could hold me down
no you never could hold me down
break these chains
I've got to break these chainsCaptcha
Piosenkę Icehouse Break These Chains przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Break These Chains, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Break These Chains. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Icehouse Break These Chains w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.