Dusty Pages


(with kinds of job” Kinds of class, huh?”)

Uh-huh-uhUh huh

Window frosted in the rain, dusty pages, broken lines is all I have
Candle shadow in the flame of the moments that we try to start again

Of many things that I remember too many now that you forget
How can you tell me that it's gone? How can you turn and walk away?

Don't say it's over, don't turn away, a love so fine
Now it's over, don't turn away, a love so fine

The empty room you leave behind
Nothing is, nothing belongs, nothing belongs
The faded roses by the door
The picture hanging on my wall, no more than this

Of the promises we made of the good time that we had
Cause they don't come to nothing now, just look again before you go

Don't say it's over, don't turn away, a love so fine
Now it's over, don't give away, a love so fine

Dusty pages, broken lines

So many things that I remember, too many now that you forget
How can you tell me that it's gone now?
How can you turn and walk away?

Don't say it's over, don't turn away, a love so fine
Now it's over, don't turn away, a love so fine
Don't say it's overA love so fine
Now it's over, don't give away, a love so fineCaptcha
Widget
Piosenkę Icehouse Dusty Pages przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dusty Pages, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dusty Pages. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Icehouse Dusty Pages w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.