Carry On


Sometimes when my life seems hard to understand
Sometimes when it's hard to carry on
The world is spinning on,
And everything goes wrong and nothing's won

Sometimes when I'm sad and I feel down and low
And even light's too dark to see
Respect is what I need
Instead of selfishness and greed,
My heart still bleeds, and it hurts so deep

But then I hear this voice from deep inside (it's calling me)
It makes me realize: I'm free
Just to be me!!!

SO HERE I STAND AGAIN,
AND I'VE LOST THE PAIN
AND I KNOW THAT I WILL SURVIVE
HERE I STAND AGAIN,
AND MY HEART IS STRONG,
SO I KNOW THAT I WILL CARRY ON

Sometimes when I find that thing
called "peace of mind"
I really have to hold on to it tight
I try to see things bright but when the days turns into night
It loses light, and I lose my fight

But then again this voice from deep inside of me (is calling me)
It gives me strength and I brake free
Cause I'm still me!!!

SO HERE I STAND AGAIN,
AND I'VE LOST THE PAIN
AND I KNOW THAT I WILL SURVIVE
HERE I STAND AGAIN,
AND MY HEART IS STRONG,
SO I KNOW THAT I WILL CARRY ONCaptcha
Widget
Piosenkę Insania Carry On przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Carry On, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Carry On. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Insania Carry On w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.