I Want You


(The whole fucking kitchen sink)

(There are already oldest rivers circulating around too
I think you should remember whose side you are on
No one said it was gonna be easy)
No one ever said
It was gonna be easy
(A pain to tease
The barrier's broke ya'll)
A pain to tease me
The barrier's broken
(And climbing aboard a knuckle ride)
Climbing aboard
On a white knuckle ride
(I think you should remember whose side you are on)
Churns my insides
And the wheels are in motion

(There are already [?] clouds circulating around)
I want you
(I think you should remember whose side you are on)

My heart is set
Harder and harder
No chance of defeat
It's not in my nature
(A course, receiver)
I've set a course and
(I'm the great [?] one, two, three and five)
You're the receiver
([?])
I'm the retriever
I'm out to get you
(Barrier)

I want you
(And I want you back)
Right now
And forever

No one ever said
It was gonna be easy
A pain to tease me
The barrier's broken
(Rough breakdowns)

(You say you lost two stone in weight

So why did you look like that?)

I want you
(I want you back)
Right now
And forever

(The Dutch East India Company

In the the USA of A
Think they can fool with their sincere [?])

I want you
(I want you back)
Right now
And forever

I want you
(I want you back)
Right now
And forever

(You're [?])
The barrier's broken
(Harder and harder)
The barrier's broken
(Next year you'll be [?])
The barrier's broken
The barrier's broken
(I've set a course)
I want youCaptcha
Piosenkę Inspiral Carpets I Want You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Want You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Want You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Inspiral Carpets I Want You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.