Need You Tonight


Come over here

All you got is this moment
The twenty-first century's yesterday
You can care all you want
Everybody does yeah that's okay

So slide over here
And give me a moment
Your moves are so raw
I've got to let you know
I've got to let you know
You're one of my kind

I need you tonight
'Cause I'm not sleeping
There's something about you girl
That makes me sweat

How do you feel
I'm lonely
What do you think
Can't take it all
Whatcha gonna do
Gonna live my lifeCaptcha
Piosenkę Inxs Need You Tonight przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Need You Tonight, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Need You Tonight. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Inxs Need You Tonight w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.