Never Tear Us Apart


Don't ask me
What you know is true
Don't have to tell you
I love your precious heart
I was standing
You were there
Two worlds collided
And they could never tear us apart
We could live
For a thousand years
But if I hurt you
I'd make wine from your tears
I told you
That we could fly
'Cause we all have wings
But some of us don't know why

I was standing
You were there
Two worlds collided
And they could never ever tear us apartCaptcha
Piosenkę Inxs Never Tear Us Apart przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Never Tear Us Apart, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Never Tear Us Apart. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Inxs Never Tear Us Apart w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.