The Closest


This is it This is it It's so close I can almost taste it
As of now, as of now I'm just hoping that we make it
Visible, visible, it's so close I can only see it
As of now, as of now I'm just hoping I don't waste it

This song is three years in the making,
and it's finally ours for the taking
We're looking for any in, any in
just to find our way out
Any in, any in just to find our way
Just as we begin to roam
from this trap we call our home

This is it, this is it It's so close I can only see it
As of now, as of now, I'm just hoping I don't waste it

Honestly and modestly you know
(I perform so much better under pressure)
I just need you to believe that I've been moving
honestly and modestly you know

I perform so much better,
under pressure, this pressure
I just need you to believe that I've been moving
honestly and modestly you know

Savor the life you have
Savor the life don't waste it
Savor
Savor the life you have

Just as we begin to roam
from this trap we call our home,

Terrible, terrible There's a fight
and before you know it
it's the end It's the end,
and you're fighting not to show itCaptcha
Piosenkę Ivoryline The Closest przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Closest, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Closest. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ivoryline The Closest w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.