The Closest


This is it This is it It's so close I can almost taste it
As of now, as of now I'm just hoping that we make it
Visible, visible, it's so close I can only see it
As of now, as of now I'm just hoping I don't waste it

This song is three years in the making,
and it's finally ours for the taking
We're looking for any in, any in
just to find our way out
Any in, any in just to find our way
Just as we begin to roam
from this trap we call our home

This is it, this is it It's so close I can only see it
As of now, as of now, I'm just hoping I don't waste it

Honestly and modestly you know
(I perform so much better under pressure)
I just need you to believe that I've been moving
honestly and modestly you know

I perform so much better,
under pressure, this pressure
I just need you to believe that I've been moving
honestly and modestly you know

Savor the life you have
Savor the life don't waste it
Savor
Savor the life you have

Just as we begin to roam
from this trap we call our home,

Terrible, terrible There's a fight
and before you know it
it's the end It's the end,
and you're fighting not to show itCaptcha
Liedje Ivoryline The Closest is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Closestmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ivoryline The Closest downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Closest in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.