Belfast to Boston


There are rifles buried in the countryside for the rising of the moon
May they lie there long forgotten till they rust away into the ground
Who will bend this ancient hatred, will the killing to an end
Who will swallow long injustice, take the devil for a country man
Who will say "this far no further, oh lord, if I die today"

Send no weapons no more money send no vengeance across the seas
Just the blessing of forgiveness for my new countryman and me

Missing brothers, martyred fellows, silent children in the ground
Could we but hear them could they not tell us
"time to lay god?s rifle down"

Who will say this far no further, oh lord, if I die todayCaptcha
Piosenkę James Taylor Belfast to Boston przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Belfast to Boston, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Belfast to Boston. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę James Taylor Belfast to Boston w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.