The Life Is The Red Wagon


you watch the slow train moving
through the city late at night
adjusting back and forth
against the darkness and street lights
I know that you're feeling bad
but I'm glad you didn't lie
easy to get caught upbut you know
you can always you can always
you can always walk away

the life is the red wagon rolling along
the life is the red wagon simple and strong
the life is the redis the red
oh, it's no big deal
but when the feet are draggin'

you pull me
and I pull for you
you pull me
and I pull for you

past the teeming marketplace
and the blur of faces there
past the silent dockyards
and the darkness looming there
maybe it won't work this time
but that's the risk you take
(and you want to take it)
and just as long as it feels right
doesn't matter just as long as
doesn't matter gotta feel good
even though you don't know why

the life is the red wagon rolling along
the life is the red wagon simple and strong
the life is the redis the red
oh, it's no big deal
but when the feet are draggin'

you pull me
and i pull for you
you pull me
and i pull for you

the life is the red wagon
simple and strongCaptcha
Piosenkę Jane Siberry The Life Is The Red Wagon przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Life Is The Red Wagon, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Life Is The Red Wagon. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jane Siberry The Life Is The Red Wagon w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.