The Water Is Wide


The water is wide, I can't cross o'er
And neither have I wings to fly
Build me a boat that can carry two
And two shall row, my love and I

There is a ship that sails the sea
It's laden deep as deep can be
But not as deep as the love I'm in
I know not if I sink or swim

And when we've come to life's sweet end
Two hearts which naught but death could part
Will we be wed in a life to come
Or must we lie, the water wide
Or must we lie fore'er apart?

The water is wide, I can't cross o'er
And neither have I wings to fly
Build me a boat that can carry two
And both shall row
Two hearts shall flow
My love and ICaptcha
Piosenkę Jane Siberry The Water Is Wide przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Water Is Wide, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Water Is Wide. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jane Siberry The Water Is Wide w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.