Change Of Heart


A change of heart would ben' mine eventually a changin' of mind
Be consider and you will find a change of heart would bein' mine

Please realize it's not too late we're still the masters of our fate
A type of love is hard to bein' find a change of heart would bein' mine

But you go on from day to day letting pride stand in our way
Don't you think now uit's the time a change of heart would bein' mine

Life is so short don't hesitate too many found out they're too late
Before we break the ties that bind a change of heart would bein' mine

A change of heart would ben' mine
A change of heart would ben' mineCaptcha
Piosenkę Jeannie C. Riley Change Of Heart przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Change Of Heart, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Change Of Heart. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jeannie C. Riley Change Of Heart w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.