Fine Feathered Fowl


Sometimes I wish you were a fine feathered fowl
And sometimes I wish I was a cat out on her midnight growl
So if you were a bird you would sing from a cage
And if I were a cat I could watch you all day
And I know in my mind that you'd never get away
If I were a cat and you were a fine feathered fowl

Sometimes I wish you were a ring tailed raccoon
And sometimes I wish I was a hound out bayin' at the moon
So if you were a roccoon you'd be hidin' anythin'
And if I were a hound bayin' you what believe in
You'd never get away from that scene no way soon
If I were a hound and you were a ring tailed raccoon

But if I were a cat and you were a fine fowl
I'd take my little claw and I would caress your fine feathers through the bars
And I'd open up the latch on the door of your cage
And everyone would wonder how that birdie got away
Not one little feather would I leave lay about
If I were a cat and you were a fine fowl (miaw)
If I were a cat and you were a fine fowl (miaw)Captcha
Piosenkę Jeannie C. Riley Fine Feathered Fowl przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fine Feathered Fowl, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fine Feathered Fowl. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jeannie C. Riley Fine Feathered Fowl w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.