All At Once


Oh, no
Ooh, baby
Oh, baby

All at once
I finally took a moment and I'm realizing that
You're not coming back
And it finally hit me all at once

All at once
I started counting teardrops and at least a million fell
My eyes began to swell
And all my dreams were shattered all at once

Ever since I met you
You're the only love I've known
And I can't forget you
Though I must face it all alone

All at once
I'm drifting on a lonely see
Wishing you'd come back to me
And that's all that matters now

All at once
I'm drifting on a lonely sea
Holding on to memories
And it hurts me more than you know
So much more than it shows all at once

All at once
I looked around and found
That you were with another love in someone else's arms
And all my dreams were shattered all at once

All at once
The smile that used to greet me
Brightened someone else's day, it took your smile away
And left me with just memories all at once

Ever since I met you
You're the only love I've known
And I can't forget you
Though I must face it all alone

All at once
I'm drifting on a lonely see
Wishing you'd come back to me
And that's all that matters now

All at once
I'm drifting on a lonely sea
Holding upon to memories
And it hurts me more than you know
So much more than it shows all at once

Ooh, ooh, girl
I'm drifting on a lonely sea
Holding upon some memories
And it hurts me more than you know
So much more than it shows all at once

I'm holding on to memories
And it hurts me more than you know
So much more all at onceCaptcha
Piosenkę Jeffrey Osborne All At Once przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All At Once, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All At Once. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jeffrey Osborne All At Once w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.