Dallas


Did you ever see Dallas from a DC-9 at night?
Well Dallas is a jewel, oh yeah, Dallas is a beautiful sight
And Dallas is a jungle but Dallas gives a beautiful light
Did you ever see Dallas from a DC-9 at night?

Well, Dallas is a woman who will walk on you when you're down
But when you are up, she's the kind you want to take around
But Dallas ain't a woman to help you get your feet on the ground
Yes Dallas is a woman who will walk on you when you're down

Well, I came into Dallas with the bright lights on my mind,
But I came into Dallas with a Dollar and a dime

Dallas is a rich man with a death wish in his eye
A steel and concrete soul with a warm hearted love disguise
A rich man who tends to believe in his own lies
Dallas is a rich man with a death wish in his eyesCaptcha
Piosenkę Jimmie Dale Gilmore Dallas przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dallas, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dallas. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jimmie Dale Gilmore Dallas w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.