At Last


At last my love has come along
My lonely days are over
And life is like a song

At last the skies above are blue
My heart was wrapped in clover
The night I looked at you

I found a dream that I could speak to
A dream that I could call my own
I found a thrill to press my cheek to
A thrill that I have never, never known

Oh, you smiled
And then the spell was cast
And here we are in heaven
For you are mine
At last

You are mine
At last
You are mine
At lastCaptcha
Widget
Piosenkę Joan Osborne At Last przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke At Last, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki At Last. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Joan Osborne At Last w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.