Beautiful Side of Madness


Tonight is dying
I need some company
Let's go to your place
Call it serility

I won't talk about your drinking
You won't tell me "comb my hair"
We won't say nothing

we'll just sit there and stare
Into the beautiful side of madness
Into the beautiful side of madness
Oh, won't you take me back again

We lost a lot of laughter
We lost a lot of nights

But I ain't seen nobody
Oh, that always get it right

I like your eyes
Just a little madness in the blue

And I know I'm goin' crazy
But at least I'm going there with you

Into the beautiful side of madness
Oh yes, into the beautiful side of madness
Oh, won't you take me back again

You're sucha languid lover
Ohhh, it's a long slow ride

Nobody knows, nobody knows
Nobody knows, nobody knows

How beautiful it is on the other side
Into the beautiful side of madness
Oh yes, into the beautiful side of madness
Oh, won't you take me back again?
Won't you take me back again?
Won't you take me back again?Captcha
Piosenkę Joan Osborne Beautiful Side of Madness przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Beautiful Side of Madness, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Beautiful Side of Madness. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Joan Osborne Beautiful Side of Madness w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.