On And OnIn times like these and in times like those
What will be will be and so it goes
And it always goes on and on and on and on and on
On and on and on and on and on it goes, hmm

There will always be laughin cryin birth and dyin
Boys and girls with hearts that take and give and break
Heal and grow and recreate and raise and nurture
Then hurt, form time to times like these and times like those
What will be will be and so it goes

There will always be stop and go and fast and slow
And action reaction and sticks and stones and broken bones
Those for peace and those for war
And God bless these ones not those ones but these ones

May times like these and times like those
What will be will be and so it goes
And it always goes on and on and on and on and on
On and on and on and on and on it goes, hmm

Somehow I know, it wont be the same
Somehow I know, it'll never be the sameCaptcha
Widget
Piosenkę Jose Gonzales On And On przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke On And On, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki On And On. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jose Gonzales On And On w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.