Can't Smile Without You


(c arnold/d martin/g morrow)

Chorus:
You know I can't smile without you
I can't smile without you
I can't laugh and I can't sing
I'm finding it hard to do anything

You see I feel sad when you're sad
I feel glad when you're glad
If you only knew what I'm going through
I just can't smile without you

You came along just like a song
And brightened my day
Who would believe that you're part of a dream
Now it all seems light years away

You know I can't smile without you
I can't smile without you
I can't laugh and I can't sing
I'm finding it hard to do anything

You see I feel sad when you're sad
I feel glad when you're glad
If you only knew what I'm going through
I just can't smile

Some people say happiness takes
So very long to find
But I'm finding it hard
Leaving your love behind me, so you see

I can't smile without you
I can't smile without you
I can't laugh and I can't sing
I'm finding it hard to do anything

You see I feel glad when you're glad
I feel sad when you're sad
If you only knew what I'm going through
I just can't smile without youCaptcha
Piosenkę Lea Salonga Can't Smile Without You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Can't Smile Without You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Can't Smile Without You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lea Salonga Can't Smile Without You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.