Two Words


In a while, in a word,
Every moment now returns
For a while, seen or heard,
How each memory softly burns
Facing you who brings me new tomorrows,
I thank God for yesterdays,
How they led me to this very hour,
How they led me to this place

Every touch, every smile,
You have given me in care
Keep in heart, always I'll,
Now be treasuring everywhere
And if life should come to just one question,
Do I hold this moment true?
No trace of sadness,
Always with gladness
'I DO'

(Instrumental)

Now a song that speaks of now and ever,
Beckons me to someone new,
Unexpected, unexplored, unseen,
Filled with promise coming through
In a while, in a word,
You and I forever change,
Love so clear, never blurred,
Has me feeling wonderous, strange,
And if life should come to just one question,
Do I face each moment true?
No trace of sadness, always with gladness,
'I DO'

Never with sadness
Always with gladness
'I DO'Captcha
Piosenkę Lea Salonga Two Words przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Two Words, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Two Words. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lea Salonga Two Words w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.