Good As I Was To You


(Don Schlitz/Bill Livsey)

She drove up to the restaurant where they use to dine
He was sitting at the table with someone new this time
She walked up right beside him her face did not turn red
She looked at him so calmly and this is what she said

Good as I was to you is this the thanks I get?
Are all the years we shared so easy to forget?
Does this mean that you've won?
Are you finally having fun?
Is she your dream come true?
Oh, she sure looks good but she won't ever be
As good as I was to you

The room got awfully quiet and everybody stared
Finally the waiter said, "Should I bring another chair"
She said, "No I was just leaving" but as she walked out the door
She said, "Honey, you can have him I don't want him anymore"

Good as I was to you Is this the thanks I get?
Are all the years we shared so easy to forget?
Is this the way it's done? Looking out for number one?
Did you think it through?
She sure looks good but she won't ever be
Good as I was to you go to lead,

Does this mean that you've won?
Are you finally having fun?
Is she your dream come true?
Oh, she sure looks good but she won't ever be
As good as I was to you
As good as I was to youCaptcha
Piosenkę Lorrie Morgan Good As I Was To You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Good As I Was To You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Good As I Was To You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lorrie Morgan Good As I Was To You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.