What Part Of No


(Wayne Perry/Gerald Smith)

Sir if you don't mind I'd rather be alone
From the moment I walked in tonight
You've been coming on
If I've told you once I've told you twice
I'm just here to unwind
I'm not interested in romance or
What you have in mind

What part of no don't you understand
To put it plain and simple
I'm not into one night stands
I'll be glad to explain it
If it's too hard to comprehend
So tell me what part of no
Don't you understand

I appreciate the drink and the
Rose was nice of you
I don't mean to be so mean
But I don't think I'm getting through
No I don't need no company
No I don't wanna dance
So what part of no don't you understand

What part of no don't you understand
To put it plain and simple
I'm not into one night stands
I'll be glad to explain it
If it's too hard to comprehend
So tell me what part of no
Don't you understandCaptcha
Piosenkę Lorrie Morgan What Part Of No przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke What Part Of No, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki What Part Of No. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lorrie Morgan What Part Of No w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.