Tekst piosenki Man Of La Mancha Soundtrack: Finale Ultimo

Finale Ultimo


ALDONZA
To dream the impossible dream,
To fight the unbeatable foe,

PADRE
To bear with unbearable sorrow
To run where the brave dare not go

ANTONIA
To run where the brave dare not go,
Though the goal be forever too far

SANCHO, ANTONIA
To try, though you're wayworn and weary,

PADRE, ANTONIA, SANCHO, BARBER
To reach the unreachable star

ALL
To reach the unreachable star,
Though you know it's impossibly high,
To live with your heart striving upward
To a far, unattainable sky!Captcha
Widget
Piosenkę Man Of La Mancha Soundtrack Finale Ultimo przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Finale Ultimo, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Finale Ultimo. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Man Of La Mancha Soundtrack Finale Ultimo w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.