Come HomeStuck between the do or die, I feel emaciated
Hard to breathe I try and try, I?ll get asphyxiated
Swinging from the tallest height, with nothing left to hold on to

Every sky is blue, but not for me and you

Come home, come home, come home, come home

Glass and petrol vodka gin, it feels like breathing methane
Throw yourself from skin to skin, and still it doesn?t dull the pain
Vanish like a lipstick trace, it always blows me away

Every cloud is grey, with dreams of yesterday

Come home, come home, come home, come home,
Come home, come home, come home, come home

Always goes against the grain, and I can try and deny it
Give a monkey half a brain, and still he?s bound to fry it
Now the happening scene is dead, I used to want to be there too

Every sky is blue, but not for me and you

Come home, come home, come home, come home,
Come home, come home, come home, come homeCaptcha
Widget
Piosenkę Placebo Come Home przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Come Home, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Come Home. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Placebo Come Home w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.