I Come Alive


One, two, three, four

I come alive, I can describe

You try to wake me in the morning
When the dark turns into light
Everywhere there's a funny feeling
When the sun is just too bright

(Hey hey hey) When I think of you
(Makes me high) Just the thought of you
(Tell me why)Takes conrtol of me,
and now every day I feel the same way

I come alive
Every time I think of you
I scream your name
I can describe
Every little thing that you do
Do you feel the same (Please tell me)

Being around you's so easy
It makes me happy in every way
When I come home in the evening
I can't wait for the next day

(Hey hey hey) When I think of you
(Makes me high) Just the thought of you
(Tell me why)Takes conrtol of me,
and now every day I feel the same way

I come alive
Every time I think of you
I scream your name
I can describe
Every little thing that you do
Do you feel the same (Please tell me)

Let me tell you what I think
Because I'm going to explode if I don't tell you
Do you feel the same I do (Help me)
Am I on my own
I come alive

I come alive
Every time I think of you
I scream your name
I can describe
Every little thing that you do
Do you feel the same (Please tell me)Captcha
Widget
Piosenkę S Club 8 (S Club Juniors) I Come Alive przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Come Alive, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Come Alive. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę S Club 8 (S Club Juniors) I Come Alive w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.