Dreamscape


Broken thoughts which I have seen
Stemming from my childhood dreams
Haunted by surreal fears
Culled from my yesteryears
With your last breath
You'll endure death
Never to awake
From the dreamscape
In a world of illusion thoughts bring
Enchanted echoes around me they sing
In this world of subconscious take heed
Of the dangers that REM state will bring
Wake me before I die
A death so calm when viewed from outside
Cast unto eternal sleep
Reborn a void non entity
Remiaisce of days gone by
Beneath the flood of the moon lit sky
With your last breath
You'll endure death
Never to awake
From the dreamscape
In a world of illusion never
Believe what seems reality
In this world of illusion always
Play the role that is not all it seems
Wake me before I die
A death so calm when viewed from outside
Together locked in this diligent state
Dreamweaving dreams, we both relate
An expression of my innerself
Warping your thoughts upon which I shall rapeCaptcha
Piosenkę Sabbat Dreamscape przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dreamscape, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dreamscape. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sabbat Dreamscape w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.