Finis Malorum


As I fell deeper and deeper into my sleep
I heard a melancholy voice
Of my subconscious whisper
I am dead and I sleep in eternal obscurity
I am dead and I have joined the eternity
I woke up and was to forever beCaptcha
Piosenkę Sacramentum Finis Malorum przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Finis Malorum, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Finis Malorum. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sacramentum Finis Malorum w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.