Carbon Copy Killerkilling spree for the disposable moderns
right now you are the plastic dolls of today
slowly dismembering yourselves
you are an army of decay
killing time with flash and shine
i know all your secrets
i'm your carbon copy killer
what's that stench behind you closed door
who's that corpse on you bathroom floor
your mirror owns you
your vanity pimps you
let me smear your makeup
let me break your porcelain faceCaptcha
Widget
Piosenkę Scarlet Carbon Copy Killer przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Carbon Copy Killer, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Carbon Copy Killer. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Scarlet Carbon Copy Killer w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.