Speed Of Love


Did you ever see a grown man cry
Way that I cry when I fell in with you?
I knew you was trouble, knew you was bad blood
But oh, I guess that I'm trouble too

It used to be I didn't give a damn about you
Now I'm falling at the speed of love

Girl, did you ever make sense of your own?
The way that we shine when that moon came in view
I knew it was trouble, knew it was sad
But that, oh, I guess that moon is trouble too

It used to be I didn't give a damn about you
Now I'm falling at the speed of love

It's been so long since you are with me
I am dying in hell, oh, how that ill moon it seduced me
Now I go where I will, see who I please
But there's not one in here could do what you do to me

Here I stand a broken man crawl back to you
Now I'm falling at the speed of love
Yes, I'm falling at the speed of loveCaptcha
Widget
Piosenkę Shudder To Think Speed Of Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Speed Of Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Speed Of Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Shudder To Think Speed Of Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.