American Beauty


A '57 Chevy, Red and White
American Beauty
Levi blue jeans twisin' all night
American Beauty
California girls, Rocky Mountain High
A Texas star in a cowboy's eyes
Shinin' like a diamond from sea to sea
American beauty, American beauty

A Zebco Fishing Pole Fishin dowstream
American Beauty
Strummin on a '48 D-18,
American Beauty
Hot dogs, baseball, popcorn, football
a cheer for victory
NASCAR Racecar number 3
American beauty, American beauty

From North to South
From coast to coast
You can see it everywhere you go

Miles of Wheat fields rolling to the skies
American beauty
Great white spaceship, Enterprise
American Beauty
Stampede of buffalo, Sitting bull,
Geronimo,
An eagle on wing
From Alabama with a banjo on my knee
American beauty, American beauty

She stands in the harbor
In the city of dreams
American Beauty
Prettiest face
I've ever seen
American Beauty
And she holds a torch
And she wont let go
I love her with all my heart
And soul
Id give my life
To keep her free
American beauty, American beauty
American beauty, American beauty
American beautyCaptcha
Piosenkę The Oak Ridge Boys American Beauty przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke American Beauty, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki American Beauty. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Oak Ridge Boys American Beauty w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.