My Brother is Gay


Christmas 1994, not like the year before
We didn't want to know
Buried our heads in the snow
Looking back it was obvious to everyone
But then again he's not just anyone
We used to laugh and call him names
Some things I wish I could change
Snow fell
He was burning up inside
Tired of living a lie
He just had to say
We learned my brother was gay
It came on silent night
Mother's face went white
She said "I have to sit"
Father had a fit
I'm learning to deal with it
My brother is gggMy brother is ggg
Looking back it was obvious to everyone
But then again he's not just anyone
We used to laugh and call him names
Some things I wish I could change
Christmas 1994, can't take it back to the store
Like a shirt that doesn't fit
I'm learning to deal with it
I'm learning to deal with it
My brother is gay
My brother is gay
I guess it's OK
My brother is gayCaptcha
Piosenkę The Vandals My Brother is Gay przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke My Brother is Gay, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki My Brother is Gay. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Vandals My Brother is Gay w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.