My Brother Is A Weirdo


My brother has no friends
Cuz he acts a little dick
He went up to some lads
They just called him a prick
He went home so sad that day
He was in misery
It's just too bad just really too bad
That he's not as cool as me

My brother is a weirdo, a weirdo, a weirdo
My brother is a weirdo all the time

The girls they slap him across the face
Man it must have hurt
The bullys they just beat him up
And make him kiss the dirt
Hey will you hang out with him
Until he gets his dignity
If that don't work then you can just
Leave it all to me

My brother is a weirdo, a weirdo a weirdo
My brother is a weirdo all the time
My brother is weird and he's got no friends
But leave it up to meCaptcha
Piosenkę Blacker My Brother Is A Weirdo przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke My Brother Is A Weirdo, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki My Brother Is A Weirdo. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blacker My Brother Is A Weirdo w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.