You Gotta Go


I never know why
Why we can't see eye to eye
And like a fool I believed
We would find a way to survive
I wish we could be more than just a memory
Cuz we loved, we laughed, we cried
And there's no good in goodbye
You tell me you need some time
Some time to be on my own
Right now when I need you so
Don't know how long it will take
Do you expect me to wait
But baby I gotta go
Then you gotta go
If you must go, you ought to know
I will get along, I will live without you
And if you should leave I hope you see
I won't be around baby if you should leave
You're gonna need me
You might think that leaving is easy
I had no right to lead you on
I should have told you the moment the feeling was gone
What I'm trying to say is that I need some space
I need to be sure
No, you'll never find another love like me
All around this world
Still you tell me
You tell me you need some time
Some time to be on my own
Right now when I need you so
Don't know how long it will take
Do you expect me to wait
But baby I gotta go
Then you gotta go
You said you'll always be mine
I need to be on my own
I gotta be on my own
Not gonna beg you to stay
But you'll be back boy I know
Baby I gotta go
Then you gotta go
Then you gotta go

Written by Dr Jam/Brian McKnight/Mark StevensCaptcha
Piosenkę Vanessa Williams You Gotta Go przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Gotta Go, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Gotta Go. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Vanessa Williams You Gotta Go w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.