Decade And One


once when I was thirty-one
I woke in the dead of night
and heard the vastness of the snowfall outside
slipped downstairs in my bare feet
soon forgotten freezing
and pour a milk glass full
to wait out the tide

been a decade and one
been a decade and one my friends
a decade and one
since I

as the white went down
I thought of the child upstairs
I thought of the God upstairs
that I couldn't believe
I thought of the chosen man
asleep on his side of the bed
how green becomes wood
in a family tree

been a decade and one
been a decade and one so soon
a decade and one
since I stood
so proud
and so unsure

ebony glowing by the window there
as always
fingers kissed the keys oh so tenderly
cool ivory returned in kind
I thought of anger and adulation
and the taste of dreams realized
and the waste dreams realized leave behind

a decade and one
a decade and one
I said out loud
a decade and one
and I am here
and I am here still standingCaptcha
Widget
Piosenkę Vienna Teng Decade And One przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Decade And One, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Decade And One. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Vienna Teng Decade And One w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.