Anywhere But Here


Some guys-ooh,they're really something
They're always acting like they're so hot
And you-you don't seem any different
I keep a wishin' but I guess you're not

You wanna what?I don't think so
I don't waste my time on guys like that
You might be tough
But that's not enough to make it last
You wanna what?

Those eyes-ooh,I see right through'em
The way you stare gives you away
Don't even go there-ooh,you just don't get it
Real love can't be that way

You wanna what?I don't think so
I don't waste my time on guys like that
You might be tough
But that's not enough to make it last
You wanna what?

Ooh,don't you think you oughta be ashamed
Ooh,I hate to tell you I don't play that game

You wanna what?I don't think so
I don't waste my time on guys like that
You might be tough
But that's not enough to make it last
You wanna what?

You wanna what?I don't think so
I don't waste my time on guys like that
You might be tough
But that's not enough to make it last
You wanna what?Captcha
Widget
Piosenkę Yellowcard Anywhere But Here przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Anywhere But Here, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Anywhere But Here. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Yellowcard Anywhere But Here w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.