Ansgar & Evelyne


Ur en klar himmel faller bomben ner
Vi ligger tysta i en krater, ler
När vi ser vår samtid brinna ner
Och jag ska skydda dig med kroppen min
Luften svider när vi andas in
Har alltid sett oss som Ansgar & Evelyne

Vi ska fylla våran stulna bil
Med dyra klockor och dexedrine
Souvenirer från en tid då vi var svin

Och du har tagit mig från kylan in
Från tysk hårdrock till Charles Valentin
I min bok är du för evigt Evelyne

Och som jag önskar att du var här nu
Jag vill bara höra dina hjärtslag
Och som jag önskar att vårt krig tog slut
Jag har lärt av mina misstag
Och du är lika ensam som jagCaptcha
A canção da Kent Ansgar & Evelyne é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Ansgar & Evelyne, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Kent Ansgar & Evelyne. Nós tentamos as reproduzir as letras de Ansgar & Evelyne de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Kent Ansgar & Evelyneno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.