Celsius


Så nära ligger sömnen
Under alla täcken sval
Svept och gömd i filtar
Plast, nylon, cellofan
Min mun vid termometern
Fuskar mig febersvag
Och det känns som om
Jag glömt någonting kvar

Jag tappar mina kläder
Jag tappar värmen
Grad för grad
Nu skakar mina händer
Värre varje dag
Som cesium och syre
Brinner jag alldeles klart
Och det känns som om
Jag glömt någonting kvar

Hon är vaken
Jag vet att hon är vaken
Jag är vaken
Hon vet att jag är vaken
Vi är vakna
Visst syns det att vi vaknat nyss
Och väntar

Så nära, känner lukten
Nu kan jag slappna av
Och utanför på trappan
Får frosten dig att tappa tag
Det har hunnit bli oktober
Nu fryser gräset och går av
Och jag hatar allt
Som böjs och går av

Hon är vaken
Jag vet att hon är vaken
Jag är vaken
Hon vet att jag är vaken
Vi är vakna
Visst syns det att vi vaknat nyss
Och väntar

Tänk om jag har fel
Jag kan ha fel (x5)Captcha
Widget
A canção da Kent Celsius é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Celsius, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Kent Celsius. Nós tentamos as reproduzir as letras de Celsius de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Kent Celsiusno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.