Okay Ako


Okay ako!

try to understand me
this is just the real me
why can't i just be myself and be accepted
can't you see
di na kailangan mag kungwari kung minsan
wala naman masa sa ginagawa
diskarte ko'y iba
ang kailangan
ako'y pagbigyan
tumindig sa sarili
supports what i need
sa akin berkada
sa akin pamilya
wag ipilit sa akin ang hindi ako
okay ako
okay ako
okay ako







Captcha