Letra de canción de Andr? Hazes: Breng De Zon Weer In Mn Huis

Breng De Zon Weer In Mn Huis


Zie ik jou, zie ik de zon
Ik kijk weer terug hoe het allemaal begon
Dat jij hier bent dat is een feest
Het is heel lang niet zo geweest
Ik zat heel diep maar ik sta weer overeind
Dit gevoel heb ik zo lang niet gekend

Breng de zon weer in m'n huis
En ik voel me nu weer thuis
Als jij hier maar bij me bent
Oh en mij herkent als je eigen vent
Toon voor mij jouw lieve lach
Die ik toen zag op die eerste dag

Zelfs de regen zegt me niets
Ook de wind het onweer doet me niets
Maar dan moet je er wel zijn
Ja met jou hen ik het reuze fijn
Ik zat heel diep maar ik weer overeind
Dit gevoel heb ik zolang niet gekend

Breng de zon weer in m'n huis
En ik voel me nu weer thuis
Als jij hier maar bij me bent
Oh en mij herkent als je eigen vent
Toon voor mij jouw lieve lach
Die ik toen zag op die eerste dag

Breng de zon weer in m'n huis
En ik voel me nu weer thuis
Als jij hier maar bij me bent
Oh en mij herkent als je eigen vent
Toon voor mij jouw lieve lach
Die ik toen zag op die eerste dagCaptcha
La canción de Andr? Hazes Breng De Zon Weer In Mn Huis es presentada a usted por Lyrics-Keeper. Es posible utilizar widget como karaoke de la canción Breng De Zon Weer In Mn Huis, si hay la posibilidad de cargar el acompañamiento(archivos .kar y .mid). Es accesible también la traducción correcta de las canciones para ciertas composiciones Puede descargar también la traducción de letra de cancion Breng De Zon Weer In Mn Huis aquí. Tratamos las letras de la cancion sean más exactas, por eso si usted tiene ciertas correcciones sobre la letra de cancion, expidelos por favor. Si quiere descargar gratis la canción Andr? Hazes Breng De Zon Weer In Mn Huis nel formato mp3, visite a uno de nuestros patrocinadores musicales.