Letra de canción de Andr? Hazes: Nu Jij Hier Niet Meer Bent

Nu Jij Hier Niet Meer Bent


ik heb je vaak geschreven maar er kwam nooit een antwoord
ik was echt zo gelukkig, maar dat is nu voorbij
de tel efoon staat hier vlak bij me, zodat je mij kon bellen
maar het enigste dat ik hoorde was de bel van de deur

nu jij hier niet meer bent, terecht zegt dat je mij niet kent
mijn hart huilt en doet zeer
sluit ik mijn ogen zie ik jou steeds weer

ik had naar je moeten luisteren, dan was jij misschien nog bij me
maar wat heb ik aan suggesties, dat heeft geen enkele zin
toch moet ik zeggen dat ik jou nooit, nee nooit meer kan vergeten
ik zocht de schuld nooit bij mezelf, daarvan heb ik nu spijt
ik hoop dat je mij kan vergeven en dat je heel gelukkig wordt
dit is de straf voor mijn eigen fouten, dat doet me zoveel pijn
ik leg me hoofd zacht in jou kussen en staar dan naar je foto
ik ruik je parfum voel je warmte, ach wat mis ik jou!
ik zou de klok terug willen draaien en dan opnieuw beginnen
ik liet dan niet zover komen, maar ach, het is te laat!

nu jij hier niet meer bent, terecht zegt dat je mij niet kent
mijn hart huilt en doet zeer
sluit ik mijn ogen, zie ik jou steeds weer

nu jij hier niet meer bent, terecht zegt dat je mij niet kent
Nu heb ik zoveel spijt, ik kan wel huilen want ik ben je kwijtCaptcha
La canción de Andr? Hazes Nu Jij Hier Niet Meer Bent es presentada a usted por Lyrics-Keeper. Es posible utilizar widget como karaoke de la canción Nu Jij Hier Niet Meer Bent, si hay la posibilidad de cargar el acompañamiento(archivos .kar y .mid). Es accesible también la traducción correcta de las canciones para ciertas composiciones Puede descargar también la traducción de letra de cancion Nu Jij Hier Niet Meer Bent aquí. Tratamos las letras de la cancion sean más exactas, por eso si usted tiene ciertas correcciones sobre la letra de cancion, expidelos por favor. Si quiere descargar gratis la canción Andr? Hazes Nu Jij Hier Niet Meer Bent nel formato mp3, visite a uno de nuestros patrocinadores musicales.