Kaya Pala


Kaya pala nangyari 'yon
Kaya pala nagkagano'n
Nalungkot at naiyak
Nagtampo pa noon
Kaya pala may natapos
May magsisimula
Ngumiti nang muli Di an ako luluha

Chorus:
Kaya pala, kaya pala Sa buhay ko'y darating ka
Dito sa puso ko ikaw pala
Kaya pala, kaya pala
'Di baleng minsan ako'y nasaktan
Ikaw naman ang matatagpuan
ngayon alam ko na
Kaya pala

Kaya pala may nawala
Sa puso ko'y may darating
Pusong minsa'y nag-isa
Liligaya na rin
Kahit gano'n ang nangyari
Puso ko ma'y nasaktan Kaya pala gano'n
May magandang dahilan

Bridge:
May bago ng pag-asa sa buhay ko
Nagbago ang lahat ng dahil sa 'yoCaptcha
La canción de Pops Fernandez Kaya Pala es presentada a usted por Lyrics-Keeper. Es posible utilizar widget como karaoke de la canción Kaya Pala, si hay la posibilidad de cargar el acompañamiento(archivos .kar y .mid). Es accesible también la traducción correcta de las canciones para ciertas composiciones Puede descargar también la traducción de letra de cancion Kaya Pala aquí. Tratamos las letras de la cancion sean más exactas, por eso si usted tiene ciertas correcciones sobre la letra de cancion, expidelos por favor. Si quiere descargar gratis la canción Pops Fernandez Kaya Pala nel formato mp3, visite a uno de nuestros patrocinadores musicales.