Ella M'estima


Ella m'estima tot i que no en tinc ni cinc,
I que no spiga cuinar o conduir
Sap que quan em llevo tinc molta mala llet,
I ho perdo tot, massa sovint, el que no s meu
Per ella m'estima,
No s per qu
Ella m'estima
I a la merda el dems
Sap que soc molt dropo quan m'he d'aixecar,
I que tot ho deixo pel dia de dem
Sap que mai escolto el que ella m'ha dit,
I si t son, quan som al llit jo vull llegir
Per ella m'estima,
No s per qu
Ella m'estima
I a la merda el dems
Jo no tinc cap ms soluci
Que aguantar la meva imperfecci,
Per no s com em pot suportar
I aguantar cada dia al meu costat
Per ella m'estima,
No s per qu
Ella m'estima
I a la merda el demsCaptcha
La canzone Els Pets Ella M'estima è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Ella M'estima, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Ella M'estima. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Ella M'estima nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.