Give It To Me


(4x) Give it to me
(3x) Give it to me

Every time I think about
The way you make me feel I get Excited,
so excited, Yeah
The thought of you right next to me
There are no words that can describe it
Can describe it
I can't hide this feeling I feel
When I'm close to you
When I'm close to you, When I'm close to you
Stop wasting time playing games
Girl just give me all of you
Give me all of you
Right now, right this way
I just can't help
But you keep my eyes on you I
Girl I got to have it
I got to have it
I got to have it
Baby I got to have it
Because I want, your eyes are so sexy
Girl you got to

(4x) Give it to me

Guess whose back
Girl the way you look
It makes me want to take off all your clothes
Take off your clothes
I love you legs, your hips, your lips, your skin
Girl I can't take it no more
So come on over

I can't hide this feeling
I feel when I'm close to you
When I'm close to you, when I get close to you
Stop wasting time playing games
Girl just give me all of you
Give me all of you
What am I gonna do
I just can't help
But you keep my eyes on you I
Girl I got to have it
I got to have it
I got to have it
Baby I got to have it
Because I want, your eyes are so sexy
Girl you got to

(4x) Give it to me
OOOOOOOOH
OOOOOOOOH
(4x) Give it to me

Ooh baby are you feeling this
Ooh baby let me get a kiss
Let me hear you say
OOOOOOOOH

(4x) Give it to me

I just can't help
But you keep my eyes on you I
Girl I got to have it
Your loves incredible
I got to have it
I got to have it
Baby I got to have it
Because I want, your eyes are so sexy
Girl you got to

(4x) Give it to me

I just can't help
But you keep my eyes on you I
Girl I got to have it
I got to have it
I got to have it
Baby I got to have it
Because I want, your eyes are so sexy
Girl you got toCaptcha
Liedje 112 Give It To Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Give It To Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 112 Give It To Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Give It To Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.