Before We Say Good-Bye


Before we say good-bye
Before we turn and walk away
Let's give it one more try
Before we say good-bye

Before we close that door
Before we go our separate ways
Let's stop and find out why
Before we say good-bye

We've been down this road before
And we always made it through
But in case we break up
Can I still have sex with you (have sex with you)

Before we loose this love
Before we throw it all away
Girl don't do another guy
Before we say good-bye
(oh no)

Don't wanna say good-bye
Before we say good-bye

We've been down this road before
And always made it through (oh)
But in case we break up
Can I still have sex with you (have sex with you)

Before we loose this love
Before we through it all away
Girl don't do another guy
Before we say good-bye
Let's give it one more try
Before we say good-bye

Ooh,ooh,ooh (repeat couple times)
Before we say good-bye (please don't say good-bye)

Ooh, ooh (oh no you make me cry)
Ooh, ooh, ooh, (repeat a couple times)
Before we say good-bye

Ooh, ooh, ooh (don't say good-bye)
Ooh, ooh, ooh (repeat couple times)
Before we say good-bye (fades)Captcha
Liedje 2 Gether Before We Say Good-Bye is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Before We Say Good-Byemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 2 Gether Before We Say Good-Bye downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Before We Say Good-Bye in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.