Songtekst van 8 Mile: I Live At Home In A Trailer

I Live At Home In A Trailer


[Future]

Well jimmy moved in with his mother
Cuz he ain't got no place to go

[Eminem]

And I'm now I'm right back in the gutter
With a garbage bag that's full of clothes

[Future]

Cuz you live at home in a trailer
What the hell u gonna do

[Eminem]

Cuz I live at home in a trailer
Mom I'm coming home to you

Well my names jimmy and his names Greg Buel
And me him n u went to the same school
This ain't cool- I'm in a rage- he's tappin my mom-
Were almost the same age
On the microphone I drop bombs
Look at this car, thanks a lot mom!
"Here happy birthday rabbit
Here's a brand new car, u can have it"?
Its 1928 delta this shit wont even get me to the shelter
And I cant even stand for a motel
Cause I'm back in the 810 now

Cuz I live at home in a trailer,
Mom I'm commin' home to you"¦Captcha
Liedje 8 Mile I Live At Home In A Trailer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Live At Home In A Trailermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 8 Mile I Live At Home In A Trailer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Live At Home In A Trailer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.