Wasting My Time


I don't think you understand
That what you're doing is not so cool
You think it's funny to mess with my mind
Don't you

You know I like you so you just tease me
You give me just enough to hang on enough
When you're just wasting my time
You're simply wasting my time
So quit wasting my time

Do you hear me when I say
So let me ask you something
Do you think I'm pretty or don't you
Do you wanna get with me or not and now

Are you just wasting my time
You're simply wasting my time
So quit wasting my time
And what have you got to say
Well things have got to change
See this just isn't right
I don't wanna have to fight
And I think I'd better go
Cause this ain't working out any more
and I'm sorry, sorry, sorry

(oh, oh, ohhhh)

Understand
That what you did
Was just not so cool
Baby, you're just not that coolCaptcha
Liedje 8 Mile Wasting My Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wasting My Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 8 Mile Wasting My Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wasting My Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.